fbpx

רם שפע

מתאחדים למען מחנה דמוקרטי חזק

הצטרפו אלינו ויחד נפעל לבניית מחנה דמוקרטי וליברלי להצלת מדינת ישראל​

למען תיקון והחזרת המדינה לשפיות, לביצור מעמד מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית על ידי מנהיגות אחראית וראוייה.
סיירת דיגיטל
התנדבות במטה / מהבית
אני מעוניין.נת לקבל ניוזלטר ועדכונים


הצטרפו אלינו ויחד נפעל לבניית מחנה דמוקרטי וליברלי להצלת מדינת ישראל​

למען תיקון והחזרת המדינה לשפיות, לביצור מעמד מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית על ידי מנהיגות אחראית וראוייה.
סיירת דיגיטל
התנדבות במטה / מהבית
אני מעוניין.נת לקבל ניוזלטר ועדכונים


העשייה שלי

מרחב כפרי

חיזוק המרחב הכפרי הוא ערך ציוני-לאומי. הגענו להסכם חסר תקדים לחיזוק החקלאות בישראל, שמירה על ביטחון המזון והורדת יוקר המחיה.

אקלים

חייבים להתעורר, משבר האקלים כאן והוא מורגש בכל יום. אני כבר התעוררתי ופעלתי במגוון דרכים, למשל, קידום חוק האקלים בכנסת.

בשנה האחרונה חזרנו להשפיע. כיו״ר סיעת העבודה לקחתי חלק ביצירה ובתפעול ממשלת שינוי יציבה. ממשלה שהחזירה אותנו ואת הערכים שלנו למרכז הבמה. אני צריך אתכם על מנת שנעשה זאת פעם נוספת.

חינוך

כאיש חינוך וכיו״ר ועדת חינוך לשעבר, אני נלחם לחיזוק מערכת החינוך. מנענו קיצוץ של מיליונים בחינוך הבלתי פורמלי והגשתי הצעת חוק להעלאת שכר המורה.

צעירים

כיו״ר התאחדות הסטודנטים לשעבר וכאבא צעיר פעלתי מבפנים למען הסוגיות הבוערות עבור צעירים וצעירות. החלום לקנות דירה, שוק התעסוקה, לימודים, אקלים, הורות צעירה ועוד.

בשנה האחרונה חזרנו להשפיע. כיו״ר סיעת העבודה לקחתי חלק ביצירה ובתפעול ממשלת שינוי יציבה. ממשלה שהחזירה אותנו ואת הערכים שלנו למרכז הבמה. אני צריך אתכם על מנת שנעשה זאת פעם נוספת.

מרחב כפרי

חיזוק המרחב הכפרי הוא ערך ציוני-לאומי. הגענו להסכם חסר תקדים לחיזוק החקלאות בישראל, שמירה על ביטחון המזון והורדת יוקר המחיה.

אקלים

חייבים להתעורר, משבר האקלים כאן והוא מורגש בכל יום. אני כבר התעוררתי ופעלתי במגוון דרכים, למשל, קידום חוק האקלים בכנסת.

חינוך

כאיש חינוך וכיו״ר ועדת חינוך לשעבר, אני נלחם לחיזוק מערכת החינוך. מנענו קיצוץ של מיליונים בחינוך הבלתי פורמלי והגשתי הצעת חוק להעלאת שכר המורה.

צעירים

כיו״ר התאחדות הסטודנטים לשעבר וכאבא צעיר פעלתי מבפנים למען הסוגיות הבוערות עבור צעירים וצעירות. החלום לקנות דירה, שוק התעסוקה, לימודים, אקלים, הורות צעירה ועוד.